SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMildschuh, Vilibald
dcdateaccessioned2021-03-08T07:45:48Z
dcdateavailable2021-03-08T07:45:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25464
dclanguagecze
dcsubjectczeEngliš, Karel, 1880-1961
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczepeněžnictví
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengbanking industry
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengfinancial policy
dctitleczeNěkteré sporné otázky peněžní : (Závěrečná odpověď univ. prof. Dr. Karlu Englišovi)
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/5-1922-1/#5
dcdescriptionpagination63-81
dcdescriptionpdfpagerange1-19