SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGlos, Antonín
dcdateaccessioned2021-03-08T09:02:58Z
dcdateavailable2021-03-08T09:02:58Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25494
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeúřední jednání
dcsubjectczečeština
dcsubjectczeSlezsko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengofficial procedure
dcsubjectengCzech language
dcsubjectengSilesia
dctitleczePříspěvek k dějinám českého úředního jazyka ve Slezsku
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/5-1922-3/#3
dcdescriptionpagination217-224
dcdescriptionpdfpagerange1-8