SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGlos, Antonín
dcdateaccessioned2021-03-08T10:39:08Z
dcdateavailable2021-03-08T10:39:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25519
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeúřední jednání
dcsubjectczečeština
dcsubjectczeSlezsko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengofficial procedure
dcsubjectengCzech language
dcsubjectengSilesia
dctitleczePříspěvek k dějinám českého úředního jazyka ve Slezsku (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/6-1923-1/#4
dcdescriptionpagination43-46
dcdescriptionpdfpagerange1-4