SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCaha, Jan
dcdateaccessioned2021-03-08T11:14:24Z
dcdateavailable2021-03-08T11:14:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25532
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczedaňové systémy
dcsubjectczedaňová politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengtax systems
dcsubjectengtax policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávní normy o státních dávkách vydané v republice československé v roku 1921 (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/6-1923-2/#2
dcdescriptionpagination78-92
dcdescriptionpdfpagerange1-15