SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-08T11:14:25Z
dcdateavailable2021-03-08T11:14:25Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25534
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Reforma studia právnického ; K výkladu § 10 zákona ze dne 13. února 1919, č. 78 Sb. zák. a nař. o platech profesorů vysokých škol ; Delegace zákonodárné moci a její poměr k § 55 ústavní listiny ; Bilance našeho Časopisu na počátku VI. ročníku
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/6-1923-2/#3
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination93-101
dcdescriptionpdfpagerange1-9