SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2021-03-08T11:48:01Z
dcdateavailable2021-03-08T11:48:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25544
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczezávazkové právo
dcsubjectczesmluvní právo
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectenglaw of obligations
dcsubjectengcontract law
dcsubjectengCzechoslovakia
dcsubjectczeČeskoslovensko
dctitleczePoznámky k revisi občanského zákoníka. I. Obecná ustanovení o smlouvách obligačních
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/6-1923-3/#2
dcdescriptionpagination127-142
dcdescriptionpdfpagerange1-16