SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-08T12:10:48Z
dcdateavailable2021-03-08T12:10:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25560
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Právníci francouzští a němečtí ; Záhada, která by měla býti rozluštěna, nebo: Anonymní odborník o Weyrově Soustavě československého práva státního ; Poznámka redakce
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/6-1923-4/#3
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination212-214
dcdescriptionpdfpagerange1-3