Issue Obsah, Volume 6, 1923 (Časopis pro právní a státní vědu)