SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dcdateaccessioned2021-03-08T13:36:13Z
dcdateavailable2021-03-08T13:36:13Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25585
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczeprávní reformy
dcsubjectczedarování
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenglegal reforms
dcsubjectengdonations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k revisi občanského zákoníka. II. Darování, reálné kontrakty, mandát
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/7-1924-1/#2
dcdescriptionpagination21-30
dcdescriptionpdfpagerange1-10