SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCaha, Jan
dcdateaccessioned2021-03-08T14:55:27Z
dcdateavailable2021-03-08T14:55:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25602
dclanguagecze
dcsubjectczeprávnická sdružení
dctitleczeKu Druhému československému sjezdu právnickému v Brně
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/7-1924-2/#9
dcdescriptionpagination156-157
dcdescriptionpdfpagerange1-2