Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2051-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKučera, Bohumil
dcdateaccessioned2021-03-09T07:00:10Z
dcdateavailable2021-03-09T07:00:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25628
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátověda
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengtheory of the state
dcsubjectenginternational law
dctitleczeNový stát s hlediska práva mezinárodního (Se zvláštním zřetelem k československému státu)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/7-1924-3/#3
dcdateembargoend2051-01-01
dcdescriptionpagination201-230
dcdescriptionpdfpagerange1-30