SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvěrák, František
dcdateaccessioned2021-03-09T07:23:08Z
dcdateavailable2021-03-09T07:23:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25640
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczevolební soudnictví
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengadministration of electoral justice
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZákon ze dne 29. února 1920, č. 125. Sb. z. a n. o volebním soudě s novelou ze dne 30. května 1924, č. 145 Sb. z. a n. a zákon ze dne 18. března 1924, č. 144, Sb. zák. a nař. o inkompatibilitě (neslučitelnosti) : Pokračování
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/7-1924-4/#2
dcdescriptionpagination288-300
dcdescriptionpdfpagerange1-13