SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-09T07:44:28Z
dcdateavailable2021-03-09T07:44:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25653
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - K druhému sjezdu čs. právníků ; Normativní a positivně-právní směr v právní vědě
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/7-1924-5/#4
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination365-366
dcdescriptionpdfpagerange1-2