SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNovák
dcdateaccessioned2021-03-10T08:26:45Z
dcdateavailable2021-03-10T08:26:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25686
dclanguagecze
dcsubjectczeúřední jednání
dcsubjectczeadministrativa
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectengofficial procedure
dcsubjectengoffice management
dcsubjectengpublic administration
dctitleczeHovorna - Úřední rychlost ; Z ministerstva spravedlnosti
dctypeArticle
munipositionnumber5