SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSalaba, Josef
dcdateaccessioned2021-03-10T09:16:48Z
dcdateavailable2021-03-10T09:16:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25699
dclanguagecze
dcsubjectczesociální dějiny
dcsubjectczedějiny zemědělství
dcsubjectczehospodářské dějiny
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial history
dcsubjectenghistory of agriculture
dcsubjectengeconomic history
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePříspěvky k dějinám agrárním a sociálním
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/8-1925-3/#4
dcdescriptionpagination187-207
dcdescriptionpdfpagerange1-21