SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dccontributorauthorKřepelka, Karel
dcdateaccessioned2021-03-10T10:22:28Z
dcdateavailable2021-03-10T10:22:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25727
dclanguagecze
dcsubjectczeprávnická literatura
dcsubjectczezávodní výbory
dctitleczeHovorna - Nevážnost k české literatuře právnické ; Některé sporné otázky z oboru zákona o závodních výborech ;
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/8-1925-5/#5
dcdescriptionpagination301-303
dcdescriptionpdfpagerange1-3