SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDědek, Vladimír
dcdateaccessioned2021-03-10T11:47:01Z
dcdateavailable2021-03-10T11:47:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25746
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Zastoupení zájmových skupin ve správě cedulových bank
dctypeArticle
munipositionnumber6