SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSobota, Emil
dcdateaccessioned2021-03-10T12:43:48Z
dcdateavailable2021-03-10T12:43:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25758
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeúřední jednání
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengofficial procedure
dcsubjectenglanguage right
dcsubjectenglegal regulations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeRozbor jazykového nařízení ze dne 3. února 1926 čís. 17. Sb. zák. a nař. (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/9-1926-5/#2
dcdescriptionpagination270-282
dcdescriptionpdfpagerange1-13