SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSobota, Emil
dcdateaccessioned2021-03-10T13:02:20Z
dcdateavailable2021-03-10T13:02:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25771
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczeúřední jednání
dcsubjectczejazykové právo
dcsubjectczeprávní předpisy
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengofficial procedure
dcsubjectenglanguage right
dcsubjectenglegal regulations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeRozbor jazykového nařízení ze dne 3. února 1926 čís. 17. Sb. zák. a nař. (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/9-1926-4/#1
dcdescriptionpagination209-223
dcdescriptionpdfpagerange1-15