SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKřepelka, Karel
dcdateaccessioned2021-03-11T09:12:23Z
dcdateavailable2021-03-11T09:12:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25817
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectczeinstituce a organizace
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengsocial insurance
dcsubjectenginstitutions and organizations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeO nositelích pojištění sociálního
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/10-1927-3/#2
dcdescriptionpagination86-100
dcdescriptionpdfpagerange1-15