SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSalaba, Josef
dcdateaccessioned2021-03-11T11:06:23Z
dcdateavailable2021-03-11T11:06:23Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25867
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczezemědělské reformy
dcsubjectczeekonomické reformy
dcsubjectczezemědělské statky
dcsubjectczemíry a váhy
dcsubjectczeČesko
dcsubjectczezemě Koruny české
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengagrarian reforms
dcsubjectengeconomic reforms
dcsubjectengagricultural farmhouses
dcsubjectengweights and measures
dcsubjectengCzechia
dcsubjectengLands of the Bohemian Crown
dctitleczeK původu, vzniku a smyslu lánového statku : (Poznámky k první naší agrární reformě a ke staročeským měrám)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/10-1927-4/#1
dcdescriptionpagination138-154
dcdescriptionpdfpagerange1-18