SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorChytil, Alois
dcdateaccessioned2021-03-11T11:31:50Z
dcdateavailable2021-03-11T11:31:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25882
dclanguagecze
dcsubjectczeburzovní obchody
dctitleczeHovorna - K otázce účinnosti termínových obchodů obilních československých příslušníků na bursách cizozemských
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/10-1927-8/#3
dcdescriptionpagination322-323
dcdescriptionpdfpagerange1-2