SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dccontributorauthorChytil, Alois
dcdateaccessioned2021-03-11T13:35:31Z
dcdateavailable2021-03-11T13:35:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25903
dctitleczeHovorna - Tiché jubileum ; K otázce vykonatelnosti nálezů československých bursovních soudů rozhodčích v Německu
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/11-1928-2/#6
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination127-129
dcdescriptionpdfpagerange1-3