SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtorkán, Václav
dcdateaccessioned2021-03-11T15:02:04Z
dcdateavailable2021-03-11T15:02:04Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/25948
dclanguagecze
dcsubjectczeveřejné právo
dcsubjectczejazykové právo
dctitleczeHovorna - Mezinárodní institut pro veřejné právo ; Používání státního jazyka ve státních podnicích
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/11-1928-5/#3
dcdescriptionpagination239-242
dcdescriptionpdfpagerange1-4