SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-15T08:49:20Z
dcdateavailable2021-03-15T08:49:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26005
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczerozhodčí řízení
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengarbitration proceedings
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeK právní povaze řízení rozhodčího
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/12-1929-3/#1
dcdescriptionpagination111-120
dcdescriptionpdfpagerange1-10