SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSedláček, Jaromír
dccontributorauthorHogenauer
dccontributorauthorKlein, Otakar
dcdateaccessioned2021-03-15T08:49:20Z
dcdateavailable2021-03-15T08:49:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26006
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Jest strana ve správním řízení vázána rekursní lhůtou i při naříkání aktů zmatečných? ; Římská dohoda ; Jak možno ulehčiti práci soudům
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/12-1929-3/#3
dcdescriptionpagination128-134
dcdescriptionpdfpagerange1-7