SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-15T08:49:27Z
dcdateavailable2021-03-15T08:49:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26021
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Sjezd Mezinárodního institutu pro veřejné právo ; K otázce vzdání se hodnosti doktorské ; Ukázky ze soudobé kritiky normativní teorie ; Nepřesné informace
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/12-1929-4/#5
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination177-180
dcdescriptionpdfpagerange1-4