SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dcdateaccessioned2021-03-15T10:46:28Z
dcdateavailable2021-03-15T10:46:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26048
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczestát a právo
dcsubjectczesubjekty práva
dcsubjectczeveřejnoprávní organizace
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengstate and law
dcsubjectengpublic enterprises
dctitleczeO pojem veřejnoprávní korporace (Metodologické poznámky ke stejnojmennému spisu Dr. Jana Matějky)
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/13-1930-2/#1
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination76-86
dcdescriptionpdfpagerange1-14