SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHynie, Rudolf
dcdateaccessioned2021-03-15T10:46:35Z
dcdateavailable2021-03-15T10:46:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26062
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczesvrchovanost státu
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengsovereignty
dctitleczeMezinárodní a přenesená příslušnost států (Nástin části řádu mezinárodně-právní příslušnosti)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/13-1930-1/#3
dcdescriptionpagination35-46
dcdescriptionpdfpagerange1-12