SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠmíd, Karel
dcdateaccessioned2021-03-15T11:17:17Z
dcdateavailable2021-03-15T11:17:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26076
dclanguagecze
dcsubjectczeodborové hnutí
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor union movement
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePojem závodu podle československých právních ustanovení o závodních výborech
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/13-1930-3/#3
dcdescriptionpagination148-161
dcdescriptionpdfpagerange1-14