SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHynie, Rudolf
dcdateaccessioned2021-03-15T11:41:24Z
dcdateavailable2021-03-15T11:41:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26093
dclanguagecze
dcsubjectczeSpolečnost národů
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectenginternational law
dctitleczeSpolečnost národů jakožto právní řád ve svých vztazích partikulárním řádům mezinárodně-právním
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/13-1930-4/#3
dcdescriptionpagination210-219
dcdescriptionpdfpagerange1-10