SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-15T11:41:25Z
dcdateavailable2021-03-15T11:41:25Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26095
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczerozhodčí řízení
dcsubjectczesoudní řízení
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengarbitration proceedings
dctitleczeŘízení smírčí a rozhodčí v civilním řízení soudním
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/13-1930-4/#4
dcdescriptionpagination221-223
dcdescriptionpdfpagerange1-3