SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKrejčí, Zdeněk
dcdateaccessioned2021-03-15T11:57:35Z
dcdateavailable2021-03-15T11:57:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26108
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczepohledávky
dcsubjectczekonkurz a vyrovnání
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengcorporate debt
dcsubjectengbankruptcy and composition
dctitleczePodmíněné pohledávky ve vyrovnání
dctypeArticle
munipositionnumber2