SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWeyr, František
dccontributorauthorPřib, Jan
dcdateaccessioned2021-03-15T11:57:36Z
dcdateavailable2021-03-15T11:57:36Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26111
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Sjezd Mezinárodního institutu pro veřejné právo v Paříži 1930 ; O zástavním právu při exekuci na věci movité
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/13-1930-5/#4
dcdateembargoend2022-01-01
dcdescriptionpagination284-288
dcdescriptionpdfpagerange1-5