SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrychta, František
dcdateaccessioned2021-03-17T05:53:18Z
dcdateavailable2021-03-17T05:53:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26125
dclanguagecze
dcsubjectczePrávnická jednota moravská v Brně
dcsubjectczeprávnická sdružení
dctitleczeSpolkové zprávy (Pokračování ke straně 69, ročník 1930)
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/14-1931-1/#5
dcdescriptionpagination76-81
dcdescriptionpdfpagerange1-6