SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-18T07:40:20Z
dcdateavailable2021-03-18T07:40:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26144
dclanguagecze
dcsubjectczestátní správa
dcsubjectczeveřejný pořádek
dcsubjectczeveřejná správa
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectczezákony
dcsubjectengstate administration
dcsubjectengpublic order and safety
dcsubjectengpublic administration
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczeVýstavba právního a hospodářského řádu Velkoněmecké říše. Přehled nejdůležitějších zákonů a nařízení v prvním pololetí 1942
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/26-1943-1/#1
dcdescriptionpagination1-2
dcdescriptionpdfpagerange1-2