Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2044-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGlos, Josef
dcdateaccessioned2021-03-18T08:17:08Z
dcdateavailable2021-03-18T08:17:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26160
dclanguagecze
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczevalné hromady
dcsubjectczedružstva
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectenggeneral meetings
dcsubjectengcooperative societies
dctitleczeUniversální valná hromada? (Kapitola z práva družstevního, vybraná k příležitosti 70. výročí vydání zákona čís. 70/1873 ř. z. o výděl. a hosp. společenstvech)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/26-1943-2/#3
dcdateembargoend2044-01-01
dcdescriptionpagination56-77
dcdescriptionpdfpagerange1-22