SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-03-18T08:17:08Z
dcdateavailable2021-03-18T08:17:08Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26162
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeopravné prostředky v občanském soudním řízení
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengcivil remedies
dctitleczeProtokolární opravné prostředky v civilním řízení
dctypeArticle
munipositionnumber4