Issue Obsah, Volume 26, 1943 (Časopis pro právní a státní vědu)