SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-18T09:48:19Z
dcdateavailable2021-03-18T09:48:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26180
dclanguagecze
dcsubjectczeantisemitismus
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczenacismus
dcsubjectczerasismus
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectengantisemitism
dcsubjectengmarriage
dcsubjectengNazism
dcsubjectengracism
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczeVýstavba právního a hospodářského řádu Velkoněmecké Říše. Rozsah účinnosti zákona na ochranu německé krve a německé cti v Protektorátě Čechy a Morava
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-1/#1
dcdescriptionpagination1-2
dcdescriptionpdfpagerange1-2