SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2021-03-18T11:04:27Z
dcdateavailable2021-03-18T11:04:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26195
dclanguagecze
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dctitleczeVýstavba právního a hospodářského řádu Velkoněmecké říše. Spekulace při zcizení nemovitosti
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-3/#3
dcdescriptionpagination132-133
dcdescriptionpdfpagerange1-2