SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-18T11:04:28Z
dcdateavailable2021-03-18T11:04:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26198
dclanguagecze
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczebyty
dctitleczeHovorna - Příslušnost exekučního soudu k určení náhrady za užívání bytu při odkladu exekuce vyklizením
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-3/#6
dcdescriptionpagination158
dcdescriptionpdfpagerange1