SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGerlich, Karel
dcdateaccessioned2021-03-18T11:32:44Z
dcdateavailable2021-03-18T11:32:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26210
dclanguagecze
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczesporné řízení
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengmarriage
dcsubjectengcontentious jurisdiction
dctitleczePro řízení o návrhu na výzvu manžela k návratu do manželského společenství platí zásady řízení sporného
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-4/#2
dcdescriptionpagination191-195
dcdescriptionpdfpagerange1-5