SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-03-18T11:32:44Z
dcdateavailable2021-03-18T11:32:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26211
dclanguagecze
dcsubjectczemanželské právo
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dctitleczeVýstavba právního hospodářského řádu Velkoněmecké říše. K čtvrtému prováděcímu nařízení k manželskému zákonu
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-4/#1
dcdescriptionpagination189-190
dcdescriptionpdfpagerange1-3