SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2021-03-18T11:32:45Z
dcdateavailable2021-03-18T11:32:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26213
dclanguagecze
dcsubjectczemanželské právo
dctitleczeHovorna - Vyšetřovací zásada v manželských sporech
dctypeArticle
munipositionnumber4