SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dcdateaccessioned2021-03-18T12:07:28Z
dcdateavailable2021-03-18T12:07:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26225
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeplaty
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczemanželé
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengsalaries
dcsubjectengexecutions (law)
dctitleczeVýstavba právního a hospodářského řádu Velkoněmecké říše. Pracovní příjem manželky při exekuci na plat manžela
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-5/#1
dcdescriptionpagination233-234
dcdescriptionpdfpagerange1-2