SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dcdateaccessioned2021-03-18T12:07:28Z
dcdateavailable2021-03-18T12:07:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26227
dclanguagecze
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczekati
dcsubjectczeČesko
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengexecutioners
dcsubjectengCzechia
dctitleczePříspěvek k dějinám krajských popravců v zemích českých
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/25-1942-5/#4
dcdescriptionpagination256-268
dcdescriptionpdfpagerange1-13