Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorOlšar, Erich
dccontributorauthorPřib, Jan
dcdateaccessioned2021-03-18T14:11:31Z
dcdateavailable2021-03-18T14:11:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26253
dclanguagecze
dctitleczeHovorna - Celní unie a výklad čl. 88 mírové smlouvy St. Germainské ; Úplní obchodníci dle práva obchodního ; Členská schůze Československé společnosti pro právo trestní ; Třetí sjezd právníků československých v Bratislavě 1930 ; § 368 o.z.o
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/14-1931-4/#4
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination202-210
dcdescriptionpdfpagerange1-9