SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBrychta, František
dcdateaccessioned2021-03-18T14:33:43Z
dcdateavailable2021-03-18T14:33:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26266
dclanguagecze
dcsubjectczePrávnická jednota moravská v Brně
dctitleczeSpolkové zprávy (Pokračování ke straně 81, roč. 1931)
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/14-1931-5/#5
dcdescriptionpagination289-290
dcdescriptionpdfpagerange1-2