SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorka, Miloslav
dcdateaccessioned2021-03-18T17:52:31Z
dcdateavailable2021-03-18T17:52:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/26283
dclanguagecze
dcsubjectczeživnostenské právo
dcsubjectczemotorová vozidla
dctitleczeHovorna - Jazyková úprava v živnostech ; K zákonu o dopravě motorových vozidly
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/CasopisProPravniAStatniVedu/16-1933-2/#9
dcdescriptionpagination246-253
dcdescriptionpdfpagerange1-8